• Presis vegdrift

— Vi er spredt utover et stort geografisk område. Loops tar seg av all produksjon og logistikk i forbindelse med vår profilering, enten det er på Nordkapp eller i Sandefjord.

Da Presis Vegdrift ble slått sammen av flere mindre selskaper og kontrakter manglet vi en felles profil og en helhet på vår kommunikasjon. Vi ble anbefalt å kontakte Loops. Samarbeidet fungerte veldig bra fra dag en.

Profilen som ble utarbeidet gjør at vi synes godt i trafikken og den brukes på alle våre kjøretøy, maskiner og stasjoner.

Vi er spredt utover et stort geografisk område. Loops tar seg av all produksjon og logistikk i forbindelse med vår profilering, enten det er på Nordkapp eller i Sandefjord. Loops er svært løsningsorienterte, raske og ryddige. Dette frigjør også vår tid, som vi igjen kan bruke på andre viktige ting.

Ove Sending

KUNDE     Presis Vegdrift

PROSJEKT     Logo   –   Identitetsdesign   –   Bildekor   –   Nettsider   –   Skilt  –  Trykksaker

  • Presis Vegdrift - Identitetsdesign og foliering

Vi har designet en identitet som er godt synlig. Det er nærmere 100 biler på veiene i dag fra Nordkapp til Lindesnes.

På nettsidene vi har laget, vises alle kontraktene til Presis Vegdrift.

Presis vegdrift - nettside
Presis vegdrift - nettside