• Os kommune - profilbilde

Med stort mangfold og mange tjenesteområder, avdelinger og ansatte er det viktig at kommunen skaper en helhetlig identitet for både lokalbefolkningen og de som jobber der.

Derfor har det vært viktig å skape en felles plattform for alle parter, slik at man har et samlende profil å forholde seg til.

Os er en ja-kommune, der ting skal være mulig heller enn vanskelig å få til. Her skal man trives, føle seg trygg, ha positive opplevelser og solide rammer. Det skal være godt å bo i Os.

For å få frem at Os er en entusiastisk kommune, og at «Os inspirerer», gikk vi sammen med fotografen Francisco Munoz og laget et bildegalleri som gjenspeiler verdiene og holdningene til kommunen sammen med en ryddig grafisk profil. Dette brukes av alle avdelinger og i alle kanaler, enten det er nettsider, lokalavis eller Facebook og på alle kommunale bygg. Helheten fører til en økt profesjonalitet og trygghet, som igjen er med på å skape tillit ut mot de viktigste sluttbrukerne – innbyggerne.

KUNDE   Os kommune

PROSJEKT    Identitetsdesign  –  Profilbilder  –  Skilt  –  Interiørdekor  –  Veiviserdesign  –  Roll-up  –  Visittkort  –  Annonser  –  Trykksaker  –  Kampanjenettsider

  • Os kommune - Identitetsdesign

Identitetsdesign

Profilbilder

Fotograf: Francisco Munoz

Os kommune - Identitetsdesign og profilbilder

Maler (plakater, brosjyrer, PowerPoint, roll-up, annonser)

Skilt

Os kommune - skilt

Frosting

Os kommune - Frosting