Wintershall

Kommunikasjonsbyrået Fasett i Stavanger har jobbet for Wintershall siden de etablert seg i Norge. Wintershall satser. Både med stor letevirksomhet og som operatør på Norsk sokkel. Loops ble bedt om å være med å utvikle nye visuelle kampanjeelementer for Wintershall.

banner_sola

Boards_w

boards2_w