Fjord Line

Vi har hjulpet Fjord Line med å rydde opp i annonsemaler, laget DM og opprettet en billedbank som brukes til deres annonser, brosjyrer, plakater og webside.


VINTERCRUISE

For å få fart på salget av Midtuke cruice laget vi denne DM´en som ble fulldistrubuert i Bergensområdet.

Fjord Line


BILDEBANK

Et bilde skal være med å forsterke budskapet i kommunikasjonen. Men samtidig skal det være med å understreke personligheten til firmaet. Er du harry eller sofistikert? Det er mye å ta hensyn til…

Fjord Line


ANNONSE

Noen ganger kan det være fint med en skikkelig oppryddning. Det er nettopp det vi har gjort med Fjord Line sine avisannonser. Et resultat av dette er at budskapet kommer tydeligere frem og Fjord Line fremstår mer moderne i sin kommunikasjon.

Fjordlinemal2 (1)