Oseana

Oseana kunst- og kultursenter et signalbygg i Os utenfor Bergen. Loops ble valgt som leverandør av all skilting.

Målet for skiltsystemet er å guide besøkende raskest mulig til bestemmelsesstedet. Skiltsystemet er logisk oppbygd og intuitivt å forstå for besøkende.


INNENDØRS

rom

vegg

pilot

 


UTENDØRS

Oseana-molo

Oseana-Storbergen