Stor-Bergen Vegdrift

Stor-Bergen Vegdrift er et nyetablert firma som skal vedlikeholde veiene i området rundt Bergen de neste årene.

Loops har laget identitetsdesignet og både produserer og monterer all merking av kjøretøy og annet utstyr.


LOGO

stor-bergen_vegdrift_logo


PROFILELEMENT

stor-bergen_vegdrift_monster


BILDEKOR

stor-bergen_vegdrift_biler