Os kommune

Loops har laget designmanual til kommunen der en finner et system for skilting og merking av offentlige bygg. Loops har samlet alt på en egen nettside hvor ansatte kan gå inn å lese om profilen, se eksempler på skilting og laste ned det de måtte trenge av logoer til trykk og skjerm. Designmanualen på nett er alltid tilgjengelig og alltid oppdatert.

Loops produserer og monterer mange av skiltene for Os kommune, Vi leverer også veiviserdesign og sikkerhetsmerking, for eksempel til skolene Lysekloster Barneskule, Nore Neset Ungdomskule, Os Ungdomskule og Strøno Barneskule.


DESIGNMANUAL PÅ NETT

Designmanualskilt


OS RÅDHUS

oskommune_skilt_02

oskommune_radhus

 


LYSEKLOSTER BARNESKULE

oskommune_skilt_lysekloster


NORE NESET UNGDOMSSKULE

oskommune_skilt_noreneset

oskommune_skilt_noreneset02

oskommune_skilt_noreneset03